Świat

 

Świat

 

 

Dane:

– punkt A – dom

– punkt B – pracownia

– długość odcinka – 1000 m

– czas przejścia – 20 min.

– najwyższy punkt – ok. 560 m.n.p.m.

– różnica wzniesień – ok. 160 m

 

Instalacja Świat zaprezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie opowiada o wędrówce z punktu A do punktu B. Lub odwrotnie. To droga pomiędzy moim domem a pracownią. Przez długi czas przemierzałem ją codziennie a czynność ta stała się moim rytuałem.

Skrajne punkty tego odcinka znajdują się w centrum miasteczka (pracownia) oraz na wzgórzu wznoszącym się ponad nim (dom). Podczas przemierzania trasy następuje ciąg przemian, w czasie których beton, ludzie, tagi na murach, rzeczne kamienie, hałasy, samochody, kostka brukowa, pastelowe elewacje, światła lamp zaczynają zlewać się w jednorodną masę – miasto. Pojedyncze drzewa znikają, tworząc las. Źdźbło trawy przemienia się w kępę, a kępa w łąkę. Zmienia się skala. Widok z góry przypomina mapę – pojawiają się granice i podziały. Wysokie, niskie, publiczne, prywatne… Wyrazistym elementem krajobrazu staje się niebo, wcześniej zasłonięte przez zabudowania, smog i światła latarni. W trakcie spokojnej wędrówki ujawnia się radykalny proces zmiany perspektywy widzenia, co stało się punktem wyjścia do stworzenia instalacji.