Obiekty kosmiczne

 

Obiekty kosmiczne

 

 

 

„Przypomina to stosunek, jaki mają do grawitacji bądź elektronów fizycy – oraz kulturalne osoby czytające popularne książki. Osobom tym wydaje się, że wiedzą coś o sprawach, o których specjaliści nie ośmielają się nawet mówić. Informacja z drugiej ręki zawsze sprawia wrażenie kształtnej, w przeciwieństwie do tej pełnej luk i niejasności, jaką może dysponować uczony”

Stanisław Lem, Głos pana

W cyklach Superteoria i Obiekty kosmicznepodejmuję zagadnienie funkcjonowania informacji naukowych w kulturze popularnej. Interesuje mnie w jaki sposób wiedza istniejąca w postaci liczb, obliczeń, zbiorów danych czy wzorów przekształcana jest na język wizualny w celu przybliżenia jej tzw. amatorom oraz w jaki sposób przedstawienia te kształtują postrzeganie rzeczywistości. Szczególnie skupiam się na kluczowym dla mnie momencie, w którym wizualizacje przestają być tylko pomocą naukową, ale zaczynają być swego rodzaju obrazem świata. Moment, w którym zatraca się naukowy charakter ilustracji i na pierwszy plan wysuwa się jego funkcja estetyczna. W pracach tych nawiązuję do zdjęć astronomicznych, ilustracji, modeli, wizualizacji z publikacji popularno-naukowych oraz ilustracji o tematyce science-fiction.